melding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Het “Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen” geeft brandveiligheidsvoorschriften voor het georganiseerd gebruik van afgebakende locaties in de open lucht of in tenten. Zoals openluchtfestivals, evenementen, campings en jachthavens waarvoor vanuit andere wetten (zoals Bouwbesluit 2012, Activiteitenbesluit) geen brandveiligheidseisen zijn gesteld.

Wanneer moet u een melding bij de gemeente Hilversum doen?

U moet een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert:

 1. op een plaats en daar een bouwsel (tent, tribune, podium e.d.) of een andere constructie met daarin een verblijfsruimte aanwezig die bestemd is voor meer dan 150 personen.
 2. en daar een verblijfsruimte heeft die bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf verschaft aan meer dan 10 personen.
 3. in een verblijfsruimte op die plaats en daar verzorging wordt geboden aan:
 4. meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of
 5. meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.
 6. u de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan door toepassing van de concrete voorschriften van het Besluit door een gelijkwaardige oplossing

Wanneer is er geen melding nodig?

In de volgende gevallen hoeft u geen gebruiksmelding in te dienen:

 1. er is al een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken verleend voor de activiteit, of;
 2. er is een evenementenvergunning noodzakelijk en in dat kader is of worden de gegevens die bij deze melding zouden moeten worden aangeleverd, al aangeleverd.

 

* Indien sprake is van een evenement, dan verwijzen wij u in alle gevallen naar het aanvraagformulier voor een evenementenvergunning. Wanneer sprake is van een evenement kunt u terug vinden op deze pagina(?link)

Hoe doe ik een melding?

De melding moet ten minste vier weken voor de start van de activiteit worden ingediend bij de gemeente. Hiervoor dient u dit formulier (link) in te vullen. Een melding is kosteloos.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Op basis van uw melding wordt beoordeeld of u voldoet aan de eisen van het besluit en eventueel worden er aanvullende eisen in het kader van de brandveiligheid opgelegd. U ontvangt enkel een ontvangst bevestiging van uw melding en indien er extra eisen worden opgelegd aan uw activiteit wordt er contact met u opgenomen.

Controle op brandveiligheid

De gemeente of brandweer controleert of de activiteit aan de brandveiligheidseisen uit het Besluit en aan de eventueel opgelegde nadere voorschriften voldoet. Voldoet u niet aan de voorschriften? Dan kan de gemeente een dwangsom opleggen of de activiteit (deels) stilleggen.

Wat heb ik nodig bij het doen van een melding?

Bij de gebruiksmelding moet u de volgende bijlagen meesturen:

 • een situatieschets met noordpijl;
 • een plattegrond met een maat- of schaalaanduiding waarop de aanwezige bouwsels groter dan 25m2 zijn aangegeven.
 • een plattegrond van iedere verblijfsruimte (bijv. tent, tribune) die is bestemd voor meer dan 150 personen. Per verblijfsruimte wordt aangegeven:
 • de hoogste bezetting personen van die verblijfsruimte;
 • de voor personen beschikbare oppervlakte;
 • de gebruiksbestemming;
 • de opstelling van inventaris en van de in artikel 5.5 bedoelde inrichtingselementen (stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen) met aanduiding van de situering van, voor zover deze aanwezig zijn: brand- en rookwerende scheidingsconstructies; vluchtroutes; draairichting van doorgangen als bedoeld in artikel 4.16; nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan; vluchtrouteaanduidingen als bedoeld in artikel 4.15; noodverlichting als bedoeld in artikel 4.3; brandblusvoorzieningen als bedoeld in artikel 4.20 en brandweeringang als bedoeld in artikel 4.24.

 

Het meldingsformulier is hier te vinden.

Kijk ook eens op https://youtu.be/DpcmT47Pslo.