verkeersregelaars

Als je  een evenement op de openbare weg wil organiseren zoals een sportevenement of optocht, dan ben je verplicht om evenementenverkeersregelaars in te zetten. Dit staat dan in de voorwaarden van de vergunning van de Gemeente Hilversum.

Volgens de Regeling verkeersregelaars 2009 moeten evenementenverkeersregelaars een standaard instructie volgen via een e-learning.

De inhoud van de instructie is samengesteld door de politie. De instructie is kosteloos en is een e-learning via https://verkeersregelaarsexamen.nl

Na behalen van het examen worden de verkeersregelaars voor 1 jaar aangesteld.

De stappen:

 • Als organisator maakt u een evenement aan bij de SVNL
 • Hiervoor nodig je vrijwilligers uit om de opleiding te volgen (bvk 4 weken voor het evenement)
 • Verkeersregelaars met een aanstelling krijgen ook een uitnodiging. Deze hoeven geen instructie te volgen, maar wel hun code in te vullen
 • Verkeersregelaar moet tijdens het evenement het aanstellingsbesluit bij zich hebben
 • Organisator is verplicht de verkeersregellaarslijst in zijn bezit te hebben.
 • Mochten er beroepsverkeersregelaars meedoen is er een akkoordverklaring nodig van de werkgever
 • De namen van de beroepsregelaars met de passen moeten bekend zijn bij de gemeente

WAAR VIND IK VERKEERSREGELAARS?

Als organisator van een evenement ben je zelf verantwoordelijk voor het werven van vrijwilligers. Deze vrijwilligers kunnen worden opgeleid tot verkeersregelaars (VR)

Heeft u een (tijdelijk) tekort aan VR’s dan kunt u informeren bij andere organisaties in uw gemeente, en een oproep plaatsen, doe dit tijdig.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

Voor een evenement  op de openbare weg heb je een vergunning nodig van de gemeente.

Materialen zoals goedgekeurde veiligheidshesjes en eventueel lampen moet je als organisator ter beschikking stellen aan de vrijwilliger.

MOET IK ALS ORGANISATOR DE VERKEERSREGELAAR NOG EEN INSTRUCTIE GEVEN?

In de week voorafgaand aan het evenement en/of op de dag zelf, vertel je de verkeersregelaars precies wat er wordt verwacht, wie waar staat, en wie er gebeld moet worden in geval van bijzonderheden.

Geef bij voorkeur ook een schriftelijke instructie mee, zoals de telefoonnummers, omleidingsroutes, en parkeerplaatsen.

Verwacht je veel auto’s, zorg dan voor voldoende parkeergelegenheid, en geef dit met borden goed aan. Ook hier kunnen verkeersregelaars voor worden ingezet, of als deze niet op de openbare weg optreden, kunnen dat vrijwilligers zijn met een geel reflecterend hesje (als de vrijwilliger geen opgeleid verkeersregelaar is)

WAARAAN MOET EEN VERKEERSREGELAAR VOLDOEN?

De vrijwilliger die als verkeersregelaar optreedt, moet worden opgeleid door het volgen van een e-learning instructie via via https://verkeersregelaarsexamen.nl, en geregistreerd worden bij de Gemeente.

De minimumleeftijd is 16 jaar, maar aan te raden is om volwassen vrijwilligers te werven, die een zelfverzekerde houding hebben en gezag uitstralen, en bij voorkeur niet te klein zijn (zichtbaarheid en autoriteit)

Mensen met ervaring bij voorkeur plaatsen bij de drukkere posities, eventueel in overleg.

MOET DE VERKEERSREGELAAR EEN HESJE DRAGEN?

De verkeersregelaar moet te allen tijde goed herkenbaar zijn en een goedgekeurd hesje dragen. Het nieuwe hesje moet voldoen aan de beschrijving in bijlage 2 van de Regeling.

Soms kunt u gebruik maken van een geel reflecterend hesje voor een vrijwilliger die geen verkeersregelaar is, om weggebruikers alleen een aanwijzing te geven over b.v. parkeerplaatsen en alternatieve routes, deze vrijwilliger mag géén stopteken geven!

Alleen een evenementenverkeersregelaar met geldige registratie mag als verkeersregelaar optreden. Als er een ongeval ontstaat of een automobilist rijdt door, dan bent u persoonlijk aansprakelijk. Bij schade of letsel is het drama niet te overzien, nooit doen!

WELKE AANWIJZINGEN MOET OF MAG EEN VERKEERSREGELAAR GEVEN?

Deze aanwijzingen kunnen worden gegeven door een verkeersregelaar. Bij evenementen zal dit meestal een stopteken en een oprijteken zijn.

MAG DE VERKEERSREGELAAR OOK BOETES GEVEN BIJ HET NIET OPVOLGEN VAN EEN AANWIJZING?

Alleen de Politie heeft de bevoegdheid tot het geven van een boete bij het niet opvolgen van een aanwijzing. De verkeersregelaars noteren alleen het kenteken, kleur en model van het voertuig en geven dit door aan de Politie die actie neemt.

Het nummer van de Politie of organisatie moet bekend zijn bij de verkeersregelaars (mobiele telefoon meenemen)

TIPS:

 • is het evenement in het donker, dan is een lamp met een oranje kegel aan te bevelen, in verband met de zichtbaarheid. Zeker bij wegen buiten de bebouwde komen en /of waar meer dan 50km/u gereden wordt
 • het plaatsen van borden met een aankondiging van het evenement, met alternatieve routes, parkeerplaatsen e.d. is aan te bevelen.
 • aankondigingen kunnen (ruim) een week van te voren geplaatst worden
 • geef de vrijwilligers een kaartje met de route mee die is afgesloten, en met de alternatieve routes, zo voorkom je zoekverkeer en veel irritaties.