voorschriften stroomvoorzieningen evenementen

Het gebruik van stroom voor uw evenement (of activiteit of standplaats) kan op de volgende manieren:

 • Stroomkasten die in beheer zijn bij de gemeente. De kleinste voorziening is 3 X 32 Ampère, de grootste voorziening is 3 X 160 Ampère. Stroomkasten beschikbaar: Kerkbrink, Dudokpark, Marktterrein en Stationsplein;
 • Bij overige locaties waar geen voorzieningen aanwezig zijn, kan gebruik worden gemaakt van aggregaten. Aggregaten kunnen worden gehuurd bij de gemeente. Het kleinste aggregaat is 3200 Voltampère en de grootste is 125 Kilovolt-ampère;
 • Door middel van (eigen) aggregaat (zie kopje voorwaarden aggregaten).
 • Aan welke voorwaarden moeten organisatoren voldoen om stroom bij de gemeente af te nemen?
 • Een vergunning voor het gebruik nemen van de grond (bijv. standplaatsvergunning, evenementenvergunning);
 • Een organisator moet kredietwaardig zijn. Dit wordt gewaarborgd door middel van een borgsom of vooruit betaling.

 

Welke materialen moeten organisatoren hebben? Aan welke eisen moeten organisatoren voldoen?

 • U moet zelf zorgen voor materialen zoals een verdeelkast en stroomkabels.
 • Kabels en verdeelkasten moeten gekeurd zijn volgens het NEN 3140 en voldoen aan de NEN 1010 evenementen installaties. Voor de lengte van de kabels kunt u zich laten adviseren door de afdeling Vastgoed & Installaties van de gemeente Hilversum;
 • In het kader van de openbare orde en veiligheid stelt de Gemeente eisen aan het leggen of hangen van bedrading in de openbare ruimte. Wanneer ten behoeve van het evenement (stroom)kabels in de openbare ruimte worden uitgelegd, dan moeten deze zoveel mogelijk langs het trottoir worden gelegd. En worden afgeschermd tegen struikelen, meeslepen, meetrekken en beschadiging. De gemeente adviseert hiervoor speciale kabelgoten/matten te gebruiken. De te gebruiken bekabeling moet aan de ISO-norm voldoen.

 

Aan welke voorwaarden (milieu) moeten eigen aggregaten voldoen?

 • Een aggregaat moet geluidsarm zijn;
 • Een aggregaat mag niet onder een boom worden geplaatst;
 • Een aggregaat moet lekdicht zijn. Het moet een dubbelwandige opslag van brandstof of een lekbakconstructie bevatten.
 • De plaats van de aggregaat moet op de plattegrond worden ingetekend.

 

Aanspreekpunten stroom van de gemeente

 • Neem voor het gebruik van stroomkasten en het huren van aggregaten contact op met de Gemeente, openbare ruimte afdeling Vastgoed en Installaties.
 • Contactpersonen zijn:
  • De heer H. van de Lugt, h.vanderlugt@hilversum.nl 
  • De heer A. van de Pol, a.vandepol@hilversum.nl
  • Tel. Nummer: (035) 629 26 28

 

 • Houdt u er rekening mee dat de kosten voor het gebruik van stroom aan u worden doorberekend. U moet vooraf een overeenkomst / offerte tekenen.
 • Wat zijn de kosten, wat is het tarief in het weekend?
 • Noodstroom aggregaat groot: 125 Kilovolt Ampère, 182,00 per dag, 259,00 per weekend exclusief btw;
 • Noodstroom aggregaat klein: 50 Kilovolt Ampère, 155,00 euro per dag, 160,00 euro per weekend;
 • Klein aggregaat: 3,2 Kilovolt Ampère, 30,00 euro per dag, 45,00 euro per weekend;
 • Prijzen zijn exclusief brandstof gebruik en exclusief halen en brengen;
 • Kabels en verdeelkasten kunnen op aanvraag gehuurd worden en moeten door deskundig personeel aangebracht worden;
 • Personeelskosten zijn 68 euro per uur plus gemeentelijke toeslagen;
 • Er wordt van tevoren een offerte opgemaakt als indicatie voor de kosten.
 • Wat gebeurt er als de installaties verkeerd zijn aangesloten?
 • Verkeerd geïnstalleerde installaties kunnen gevaar opleveren voor personen en dieren;
 • Verkeerd aangesloten aggregaten kunnen schade toebrengen aan geluid- en lichtinstallaties;
 • De verantwoordelijke is degene die de installaties aansluit. Als de gemeente aggregaten levert is de gemeente alleen verantwoordelijk voor de levering en is de consument verantwoordelijk voor de aansluiting.