Hilversum Marketing rond concept plan af voor tijdelijke inrichting Stationsgebied

Hilversum Marketing heeft in de afgelopen weken het conceptplan voor de tijdelijke inrichting van het Stationsgebied afgerond. De gemeente Hilversum vroeg Hilversum Marketing eerder dit jaar om de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken. Dit verzoek hebben wij met veel enthousiasme opgepakt. Er heeft een traject plaatsgevonden van constructief overleg met diverse partijen waaronder medewerkers van de gemeente Hilversum, ondernemers en inwoners van Hilversum en architectenbureau Karres en Brands. Hieruit is het concept ‘de Kwekerij’ ontstaan. Een groene en levendige plek met ruimte voor ontmoeting, programmering en ondernemerschap. Inmiddels is de aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie bij de gemeente ingediend.

Consultatie

In de zomer van 2019 heeft Hilversum Marketing met verschillende ondernemers en culturele partijen gesproken en aan hen gevraagd in hoeverre zij onderdeel zouden willen uitmaken van de tijdelijke inrichting. Er bleek vooral behoefte te zijn aan een helder ruimtelijk kader en concept. Maar mensen maken de plek. Daarom vroegen we in een enquête onder inwoners en bezoekers ‘Wat zie je graag terug als tijdelijke invulling van het Stationsplein?’. Centrale antwoorden waren; groen, tuin park, speeltuin, sfeervolle horeca, terrasje, activiteiten voor ontmoeting, zitplaatsen.

De ‘Kwekerij’

Hilversum krijgt er een nieuwe plek bij: ‘de Kwekerij’. Dit is het concept dat Hilversum Marketing samen met Karres en Brands heeft ontwikkeld voor de tijdelijke invulling van het Stationsgebied. Het is een levendige en groene plek midden in het centrum, waar Hilversummers elkaar kunnen ontmoeten. Verschillend aanbod komt hier bij elkaar. Je kunt er bijvoorbeeld verblijven met een kop koffie. Je kunt er beschut onder de bomen een krant lezen voordat je op de trein stapt, met kinderen in het gras zitten, een bootcamp organiseren, een filmavond bijwonen, een expositie of een wintermarkt bezoeken. De Kwekerij kan door haar flexibele opzet ook een thema centraal stellen. Denk bijvoorbeeld aan de winterkwekerij, de sportkwekerij, de buurtkweekrij, komkommertijd in de zomer. Kortom, veel ruimte voor het programmeren van de diverse thema’s die Hilversum rijk is.

Stedenbouwkundige inpassing

Het gebied wordt enerzijds optimaal aangehaakt op de omgeving. Van verschillende kanten is het terrein toegankelijk.  Anderzijds vormt het terrein een plek op zich. De huidige plek wordt omringd door infrastructuur. Door aan de randen van het terrein duidelijke markeringen te plaatsen ontstaat er beschutting en een menselijke maat. Hiermee bestaat het plan uit drie ruimtelijke onderdelen. Aan de kant van de Schapenkamp vormt een houten ‘grid’ een blikvanger voor Hilversum en geeft tegelijkertijd beschutting. Aan de zijde van het station vormt een bomenrijk zitgedeelte de andere rand. In het hart ligt de ‘vloer’ die flexibel te programmeren is.

Blik vooruit

Een nieuwe plek ontstaat niet van de een op de andere dag. Er is tijd nodig om te kunnen groeien. Hilversum Marketing richt zich in deze eerste fase vooral op de ruimtelijke tijdelijke inrichting van de Kwekerij. Ons doel is om het Stationsgebied zodanig in te richten dat het aantrekkelijk wordt voor Hilversummers om de locatie te bezoeken. Wat er voor zorgt dat het voor ondernemers en culturele partijen een interessante plek  wordt om zich er tijdelijk te vestigen. We werken op de achtergrond aan het ontwikkelen van de programmering, de commerciële invulling en de branding van de Kwekerij. We werken daarbij nauw samen met lokale ondernemers en organisaties. Bij hen toetsen we ook regelmatig de ontwerpen en de plannen. Op korte termijn willen we starten met een gerichte uitvraag aan lokale ondernemers en organisaties om zich te vestigen in ‘de Kwekerij’. Met een duidelijk verhaal en heldere kaders zorgen we ervoor dat het aanbod aansluit op de positionering. Meer hierover wordt bekend op het moment dat we uitsluitsel ontvangen over de ingediende aanvraag voor de omgevingsvergunning. We streven ernaar om voor het einde van 2019 te starten met de realisatie van de Kwekerij en dat in het voorjaar van 2020 de eerste tijdelijke ondernemers hun deuren in de Kwekerij kunnen open.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@hilversummarketing.nl.

Toelichting en motivatie tijdelijke inrichting Stationsgebied