Mogelijke verplaatsing Kwekerij naar Oosterspoorplein

Nog dit jaar starten de werkzaamheden voor de herinrichting van het Stationsgebied. Dat betekent dat wanneer de gemeente aan de slag gaat op het Stationsplein is er op de huidige plek geen ruimte meer is voor ‘De Kwekerij’.  Dit levendige en creatieve stadspark is een groot succes. De gemeente, Hilversum Marketing, betrokken ondernemers en bezoekers willen dan ook graag dat dit blijft. Omdat dit op de huidige plek niet meer kan, onderzoeken we de komende maanden samen een nieuwe locatie. Een van de opties is een verplaatsing naar het Oosterspoorplein. Daar wordt gezocht naar een tijdelijk invulling van het plein. Inwoners kunnen dit voorjaar en nog de hele zomer van De Kwekerij op haar huidige locatie genieten. Op dit moment is de planning om de verhuizing begin 2022 te laten plaatsvinden.

 De Kwekerij werd in 2020 geopend als tijdelijk stadspark op het Stationsplein, als ‘groene hotspot’ midden in het centrum van Hilversum, op initiatief van gemeente Hilversum en Hilversum Marketing. Arno Scheepers, wethouder Stationsgebied: “Het stadspark is bedoeld om het gebied nu al levendiger en aantrekkelijk te maken voor inwoners en bezoekers van Hilversum, vooruitlopend op de nieuwe invulling van het stationsgebied. Het is mooi te zien dat De Kwekerij ondanks corona nu al zo’n succes is!”