de Kwekerij

Het concept

De Kwekerij Hilversum is een groene en levendige nieuwe plek midden in het centrum waar inwoners en bezoekers van Hilversum elkaar kunnen ontmoeten, afspreken voor een kop koffie, een potje jeu de boules spelen of op een bankje in de zon zitten om op hun trein te wachten. De Kwekerij biedt ruimte voor het uitproberen van nieuwe initiatieven, pionieren, het maken van nieuwe verbindingen en het delen van kennis. Centrale thema’s zijn ontmoeting, recreëren, beweging  en cultuur. 

In De Kwekerij zijn drie lokale ondernemers gevestigd; koffiebar Stek, Bar des Boules en duurzame conceptstore Lokaal Hilversum. Er worden groenten, kruiden en bloemen gekweekt en het is een plek waar evenementen plaatsvinden. Denk aan bootcamps, filmavonden, een jeu de boules-toernooi en workshops over duurzaamheid.

De ambitie

De Kwekerij is een tijdelijke plek voor tenminste 2,5 jaar en is onderdeel van het Stationsgebied van Hilversum. Gemeente Hilversum werkt aan de plannen voor de herontwikkeling van het Stationsgebied. Vooruitlopend op de nieuwe invulling was er de behoefte om ook daarvoor het gebied aantrekkelijk te maken om in te verblijven. De vraag van gemeente Hilversum aan Hilversum Marketing was; creëer een levendige plek voor inwoners en bezoekers van Hilversum die aansluit bij de positionering van Hilversum met ruimte voor programmering en ondernemerschap.

Mensen maken de plek dus voordat er is gestart met de planvorming heeft Hilversum Marketing verschillende stakeholders geconsulteerd over wat ze graag zouden zien op het Stationsplein. Met deze input hebben we samen met landschapsarchitect Karres en Brands het plan ontwikkeld voor ‘De Kwekerij’. Realisatie van De Kwekerij is gedaan door Triomf en vanaf april 2020 is De Kwekerij toegankelijk voor publiek.

Flexibele opzet voor programmering

De Kwekerij is van verschillende kanten toegankelijk en daardoor optimaal aangehaakt op de omgeving. De locatie is omringd met infrastructuur maar door het plaatsen van duidelijke markeringen taan de randen is er beschutting en ontstaat een menselijke maat. Meest opvallende onderdeel van De Kwekerij is het houten ‘grid’, een nieuw icoon voor Hilversum. Dit frame heeft een lengte van 44 meter, is 8 meter hoog en 4 meter diep en zorgt voor geborgenheid op het grasveld maar biedt ook een ruimtelijk kader waar ondernemers zich met een flexibele unit in kunnen vestigen. Het grid leent zich ook voor een ander type programmering bijvoorbeeld het ophangen van een scherm, het toevoegen van speelfaciliteiten en lichteffecten. Aan de stationszijde van het grasveld bevindt zich een ruim opgezet jeu de boules- en zitgedeelte ingevuld met vrije zitplekken en groenvoorzieningen. In het midden van de locatie bevindt zich een grasveld waar verschillende type programmering kan plaatsvinden. Denk daarbij aan sportactiviteiten, markten, het plaatsen van zitzakken. Deze programmering in combinatie met de ondernemers zorgt ervoor dat het een interessante locatieis en blijft voor Hilversummers om te bezoeken.

Flexibel en duurzaam

De Kwekerij is een tijdelijk park en heeft een flexibel en duurzaam karakter. Alles wat we ‘bouwen’ moet verplaatsbaar zijn, herbruikbaar zijn en/ of zoveel mogelijk van gerecycled materiaal. Het houten grid is uit elkaar te halen en te verplaatsen en gemaakt van 100% inlands hout. De banken zijn gemaakt van oude industriële eiken balken en de kweekbakken die worden gebruikt zijn gemaakt van oude palletranden. Een mooie vorm van hergebruik van materialen. Verder groeit en bloeit er van alles in onze kweekbakken. En adopteren wij bomen uit de stad die om welke reden dan ook een andere plek nodig hebben.

Meer informatie

Ontdek meer over de Kwekerij via www.dekwekerijhilversum.nl En volg onze ondernemers en activiteiten via instagram en facebook.