ons team

Wij werken met een professioneel team aan de optimale positionering van Hilversum. Snel, slagvaardig en met korte lijnen naar onze partners en ons netwerk. Je vindt ons op het Stationsplein waar we ons kantoor delen met VVV Hilversum. 

Jeroen Kreijkamp

Carlijn Bolt

manager marketing en communicatie
carlijn@hilversummarketing.nl

Mariëlle de Kloet

Thessa Meershoek

Karin Latuheru

Karin Latuheru

informatie medewerker VVV
info@gooivecht.nl

Pola

Pola Zijlstra

campagne manager 
pola@hilversummarketing.nl

Michelle Berkenbosch
marketing communicatie adviseur
michelle@hilversummarketing.nl

Ingeborg Hindriks
informatie medewerker VVV
info@gooivecht.nl

Bestuur
Viermaal per jaar vindt een bestuurlijk overleg plaats tussen Hilversum Marketing en de wethouder Economische zaken van de gemeente Hilversum. Hierin staat de voortgang op het jaarplan centraal alsmede de samenwerking en relevante ontwikkelingen.

Raad van Toezicht
Het bestuur en de Raad van Toezicht hanteren de Code Cultural Governance om invulling te geven aan goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. De Raad van Toezicht komt vier maal per jaar bijeen.

Peter Driessen (voorzitter)
Age Fluitman
Sylvia Karres
William Schoonderbeek
Kim van Kampen