ons team

Wij werken met een professioneel team aan de optimale positionering van Hilversum. Snel, slagvaardig en met korte lijnen naar onze partners en ons netwerk. Informeel en modern. Je vindt ons op het Stationsplein waar we ons kantoor delen met VVV Hilversum. Kom eens langs – de koffie staat klaar!

Jeroen Kreijkamp

Carlijn Bolt

marketing communicatie manager
carlijn@hilversummarketing.nl

Mariëlle Kloet

Thessa Meershoek

hilversum_yoni

Yoni van Hees

marketing communicatie adviseur
yoni@hilversummarketing.nl

Karin Latuheru

Karin Latuheru

informatie medewerker VVV
info@gooivecht.nl

blank-profile-picture-973460_960_720

Janneke Veerman

informatie medewerker VVV
info@gooivecht.nl

Mijke-Theunissen_BEW

Mijke Theunissen

campagne manager a.i.
mijke@hilversummarketing.nl

Bestuur
Tweemaal per jaar vindt een bestuurlijk overleg plaats tussen de wethouder Economische zaken en de Raad van Toezicht. Hierin staat de kwaliteit van de samenwerking centraal alsmede relevante ontwikkelingen.

Raad van Toezicht
Het bestuur en de Raad van Toezicht hanteren de Code Cultural Governance om invulling te geven aan goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. De Raad van Toezicht komt vier maal per jaar bijeen.

Peter Driessen (voorzitter)
Age Fluitman
Georgette Schlick
William Schoonderbeek