nieuws

Burgerpanel citymarketing

03-06-2020

Het is belangrijk om beslissingen die Hilversum Marketing maakt te ondersteunen met data. Daarom doen we onderzoek en monitoren effecten en resultaten van onze activiteiten. Hiervoor hebben we recent een peiling uitgezet bij het burgerpanel in Hilversum. Met deze kennis verbeteren we de positionering van Hilversum en willen we het bereik onder bewoners te vergroten. Doel van deze peiling is om zicht te krijgen op het bereik van onze middelen en campagnes. De opvallendste uitkomsten:

  1. De bekendheid van de pay-off LIVEHILVERSUM is met bijna 80% van de bevolking behoorlijk te noemen. Vooral de jongere inwoners kennen het.
  2. Het rapportcijfer voor deze pay-off wordt beoordeeld met een 6. Uit de open antwoorden blijkt dat veel bewoners een lage beoordeling geven omdat gedacht wordt dat de pay-off met de woordgrap (HLIVERSUM) nog gebruikt wordt. Dit is al een tijd niet meer het geval.
  3. Kanalen zoals de website (18.000 inwoners bezoeken de website), fysieke uitagenda (een derde van de inwoners neemt hem regelmatig mee) en social media (1/5 van de bewoners volgt het) zijn goed bekend, hoewel er ook nog steeds veel winst te behalen valt op dit vlak.
  4. De campagne Uit met Kids was succesvol. Vooral die doelgroep (jonge ouders t/m 49 jaar), waar het voor bedoeld was, werd bereikt. Een kwart gaf aan ook geactiveerd te zijn en meer activiteiten met hun kinderen te zijn gaan doen in de regio.
  5. Het indirecte effect van de We Live Here campagne is groot. Niet iedereen heeft de campagne gezien en de verhalen gelezen, maar 7 op 10 inwoners is door deze campagne trots op Hilversum en haar inwoners.
  6. Ook het effect van de regenboogweek voor meer inclusiviteit en acceptatie van LHBTI wordt heel belangrijk gevonden. Maar liefst 91% denkt dat deze week daar in meer of mindere mate aan heeft bijgedragen.


Lees de gehele rapportage hier.

Ondernemers de Kwekerij

21-4-2020

Na onze uitvraag begin dit jaar, waarin we ondernemers en organisatoren van evenementen zochten, hebben we veel mooie initiatieven langs zien komen. Ons doel is om in de Kwekerij een divers aanbod ondernemers te hebben die allerlei doelgroepen aanspreken en passen bij het karakter van de Kwekerij. Een plek voor ontmoeting, recreëren, bewegen en cultuur.

We zijn heel blij met de samenstelling die er nu is en kunnen niet wachten tot de Corona-maatregelen zodanig zijn dat we open kunnen. Joost Verharen (van Bertram & Brood op de Gijsbrecht) start met een hele fijne koffie/ broodzaak, onder de naam STEK. Daarnaast zijn we in overleg met een evenementen organisatie om steeds wisselend een Food Truck (voor bijv. 1 maand) in het houten grid te plaatsen. Vanuit de Hilversum 100 wordt gewerkt aan een duurzame concept store waar je naast biologische bloemen, groente en fruittassen ook allerlei andere mooie Hilversumse initiatieven kunt vinden.

Langs het veld aan de zijde van de stationsstraat opent Guido de Wit van de Gooise Bierbrouwerij straks een geweldige Boules Bar, waar je terecht kunt voor een potje Jeu de Boules met je vrienden, familie of collega’s.

We hopen dat Hilversum al op korte termijn kan gaan genieten van deze leuke nieuwe en inspirerende plek in het centrum.

Boules Bar in de Kwekerij
Boules Bar impressie

Start bouw de Kwekerij

9-3-2020

Triomf is vandaag gestart met de bouw van de Kwekerij. In de eerste fase vinden alle grondwerkzaamheden plaats. We graven zo’n 40cm grond af wat op het terrein blijft liggen. Vervolgens worden stelconplaten geplaatst die als fundering voor het houten grid gaan dienen.

In totaal liggen er 48 platen in, 2 lagen op elkaar die verankerd worden. Het houten grid wordt vervolgens liggend op het gras opgebouwd en door een kraan op de juiste plaats gehesen. 

Ondernemers gezocht voor de Kwekerij

6-1-2020

Het nieuwe jaar is nog maar net van start en alle goede voornemens bruisen nog in je hoofd. Is één van die voornemens nou om dit jaar eindelijk te starten met je eigen winkel, koffietentje of iets anders? Wellicht hebben wij dan de plek om je droom te realiseren. 

We zijn op zoek naar ondernemers die passend binnen het concept en de voorwaarden van de Kwekerij iets willen ondernemen. Meer informatie staat in het pdf op deze pagina.

Of neem contact met ons op via kwekerij@hilversummarketing.nl.

Bouwer geselecteerd voor de Kwekerij

15-12-2019

De vergunningen voor de Kwekerij zijn rond en Hilversum Marketing heeft de afgelopen weken met Karres & Brands de selectie van een bouwer voor de Kwekerij in gang gezet. De criteria zijn gesteld op budget, ervaring in tijdelijke bouw van grote objecten en oog voor duurzaamheid. 

De geselecteerde partij die hier ruimschoots aan voldeed was Triomf uit Utrecht. Met veel ervaring op het gebied van festival bouw zoals bijvoorbeeld Oerol, Into the great white open en Eurosonic Noorderslag denken we hier een zeer gepassioneerde club te hebben. Voorjaar 2020 gaan we starten met de realisatie van de Kwekerij.

Wil je onderdeel zijn van de Kwekerij en als onderneming starten of iets organiseren op het terrein van de Kwekerij, neem dan contact met ons op via kwekerij@hilversummarketing.nl.

Hilversum Marketing rond concept plan af voor tijdelijke inrichting Stationsgebied

30-10-2019

Hilversum Marketing heeft in de afgelopen weken het conceptplan voor de tijdelijke inrichting van het Stationsgebied afgerond. De gemeente Hilversum vroeg Hilversum Marketing eerder dit jaar om de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken. Dit verzoek hebben wij met veel enthousiasme opgepakt. Er heeft een traject plaatsgevonden van constructief overleg met diverse partijen waaronder medewerkers van de gemeente Hilversum, ondernemers en inwoners van Hilversum en architectenbureau Karres en Brands. Hieruit is het concept ‘de Kwekerij’ ontstaan. Een groene en levendige plek met ruimte voor ontmoeting, programmering en ondernemerschap. Inmiddels is de aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie bij de gemeente ingediend.

Consultatie

In de zomer van 2019 heeft Hilversum Marketing met verschillende ondernemers en culturele partijen gesproken en aan hen gevraagd in hoeverre zij onderdeel zouden willen uitmaken van de tijdelijke inrichting. Er bleek vooral behoefte te zijn aan een helder ruimtelijk kader en concept. Maar mensen maken de plek. Daarom vroegen we in een enquête onder inwoners en bezoekers ‘Wat zie je graag terug als tijdelijke invulling van het Stationsplein?’. Centrale antwoorden waren; groen, tuin park, speeltuin, sfeervolle horeca, terrasje, activiteiten voor ontmoeting, zitplaatsen.

De ‘Kwekerij’

Hilversum krijgt er een nieuwe plek bij: ‘de Kwekerij’. Dit is het concept dat Hilversum Marketing samen met Karres en Brands heeft ontwikkeld voor de tijdelijke invulling van het Stationsgebied. Het is een levendige en groene plek midden in het centrum, waar Hilversummers elkaar kunnen ontmoeten. Verschillend aanbod komt hier bij elkaar. Je kunt er bijvoorbeeld verblijven met een kop koffie. Je kunt er beschut onder de bomen een krant lezen voordat je op de trein stapt, met kinderen in het gras zitten, een bootcamp organiseren, een filmavond bijwonen, een expositie of een wintermarkt bezoeken. De Kwekerij kan door haar flexibele opzet ook een thema centraal stellen. Denk bijvoorbeeld aan de winterkwekerij, de sportkwekerij, de buurtkweekrij, komkommertijd in de zomer. Kortom, veel ruimte voor het programmeren van de diverse thema’s die Hilversum rijk is.

Stedenbouwkundige inpassing

Het gebied wordt enerzijds optimaal aangehaakt op de omgeving. Van verschillende kanten is het terrein toegankelijk.  Anderzijds vormt het terrein een plek op zich. De huidige plek wordt omringd door infrastructuur. Door aan de randen van het terrein duidelijke markeringen te plaatsen ontstaat er beschutting en een menselijke maat. Hiermee bestaat het plan uit drie ruimtelijke onderdelen. Aan de kant van de Schapenkamp vormt een houten ‘grid’ een blikvanger voor Hilversum en geeft tegelijkertijd beschutting. Aan de zijde van het station vormt een bomenrijk zitgedeelte de andere rand. In het hart ligt de ‘vloer’ die flexibel te programmeren is.

Blik vooruit

Een nieuwe plek ontstaat niet van de een op de andere dag. Er is tijd nodig om te kunnen groeien. Hilversum Marketing richt zich in deze eerste fase vooral op de ruimtelijke tijdelijke inrichting van de Kwekerij. Ons doel is om het Stationsgebied zodanig in te richten dat het aantrekkelijk wordt voor Hilversummers om de locatie te bezoeken. Wat er voor zorgt dat het voor ondernemers en culturele partijen een interessante plek  wordt om zich er tijdelijk te vestigen. We werken op de achtergrond aan het ontwikkelen van de programmering, de commerciële invulling en de branding van de Kwekerij. We werken daarbij nauw samen met lokale ondernemers en organisaties. Bij hen toetsen we ook regelmatig de ontwerpen en de plannen. Op korte termijn willen we starten met een gerichte uitvraag aan lokale ondernemers en organisaties om zich te vestigen in ‘de Kwekerij’. Met een duidelijk verhaal en heldere kaders zorgen we ervoor dat het aanbod aansluit op de positionering. Meer hierover wordt bekend op het moment dat we uitsluitsel ontvangen over de ingediende aanvraag voor de omgevingsvergunning. We streven ernaar om voor het einde van 2019 te starten met de realisatie van de Kwekerij en dat in het voorjaar van 2020 de eerste tijdelijke ondernemers hun deuren in de Kwekerij kunnen open.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@hilversummarketing.nl.

Toelichting en motivatie tijdelijke inrichting Stationsgebied 

 

Hilversum Marketing en gemeente onderzoeken samen mogelijkheden voor tijdelijke inrichting stationsplein

13-6-2019

De komende jaren gaat het stationsgebied van Hilversum volledig op de schop. De sloop van het GAK-gebouw was het startmoment van deze herontwikkeling. De werkzaamheden gaan voorlopig echter nog niet van start.  Tot zeker 2021 wordt de voormalige GAK-locatie niet gebruikt. Een grote lege plek naast het busstation voor de komende twee tot vier jaar is onwenselijk. De wens is om met een tijdelijke inrichting van deze locatie een levendige, aantrekkelijke en veilige plek te creëren. Een deel van de ruimte is bestemd voor een tijdelijke fietsenstalling. De tijdelijke stalling biedt plaats aan zo’n 600 fietsen en 50 scooters. Het andere deel, de kop van de GAK-locatie, het terrein rondom Hilversum Marketing en het grasveld is beschikbaar voor een creatieve invulling. Hilversum Marketing zal de komende weken ideeën ophalen bij verschillende partijen, inwoners en ondernemers uit de stad. In september willen we graag een plan presenteren dat haalbaar is, levendigheid biedt voor dit unieke gebied en bijdraagt aan de positionering van Hilversum.

Heb je ideeën voor de tijdelijke inrichting van het stationsplein, neem dan contact met ons op via info@hilversummarketing.nl.