ons netwerk

Ook in de regio zoeken we samenwerking. Bijvoorbeeld als het gaat om economische ontwikkeling of toerisme. Zo werken we onder andere samen met de Metropoolregio Amsterdam, de Economic Board Utrecht, de Regio Gooi en Vecht, het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen en met andere gemeenten – kortom: met alle partijen die geïnteresseerd zijn in de unieke kwaliteit van Hilversum.