disclaimer

 Stichting Hilversum Marketing verleent u hierbij toegang tot de website hilversummarketing.nl. Op deze website worden teksten, afbeeldingen, video’s en andere materialen gedeeld die worden aangeleverd door de stichting dan wel door derden

De stichting streeft ernaar de inhoud van de website te actualiseren en aan te vullen wanneer nodig of gewenst. Ondanks haar inspanningen is het mogelijk dat er verouderde, onvolledige of verkeerde informatie wordt geboden.

De stichting staat niet garant voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Ditzelfde geldt voor websites beheerd door derden waar deze website mogelijkerwijs naar verwijst. Daarnaast staat de aanwezigheid van deze verwijzingen niet gelijk aan een onderschrijving van de inhoud van deze websites door stichting Hilversum Marketing.

De stichting stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan is door het gebruik van informatie op deze website dan wel de websites van derden waarnaar verwezen wordt. 

De inhoud van deze website kan op ieder moment naar eigen inzicht worden gewijzigd en de website of onderdelen hiervan kunnen zonder overleg of mededeling door de stichting worden verwijderd.

Als je gebruikmaakt van diensten of producten van de Stichting Hilversum Marketing, hebben wij je persoonsgegevens nodig. Die verstrek je bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of telefonisch.