muziek en geluid

Evenementen trekken jaarlijks vele bezoekers en zijn voor velen een feestje. Maar er kan bij evenementen ook overlast ontstaan voor omwonenden. Vooral overlast op het gebied van geluid is direct merkbaar voor omwonenden. Om dit zoveel mogelijk te beperken stellen gemeenten voorschriften op. Zo wordt er vaak onderscheid gemaakt in locaties en soms ook in dagen en tijdstippen.

Om het wat duidelijker te maken staan hieronder een aantal voorbeelden.

Muziek is ondersteunend

Er wordt een braderie georganiseerd. Dit is een evenement waar het verkopen van spullen het hoofddoel is en de muziek ondersteunend zal zijn. Hier zal dan ook geen hoog muziekgeluid worden toegestaan maar meer een geluidsniveau voor achtergrondmuziek, 70 dB(A) gemeten op een afstand van 5 meter van de bron.

Muziek speelt de hoofdrol


Koningsdag en Hilversum Alive zijn juist evenementen waar muziek een grote rol speelt en met podia door de hele stad. Bij dergelijke muziekevenementen wordt dan ook een hoger geluidsniveau toegestaan. Bijvoorbeeld 105 dB(C) gemeten op een afstand van 5 meter van de bron.

Geluidsnormen


Per evenement in de openbare ruimte wordt het geluidsniveau bepaald. De geluidsniveaus voor evenementen worden in drie categorieën ingedeeld:

 • categorie 1: onversterkte muziek tot een geluidsniveau van 70 dB(A) / 80db(C).
 • categorie 2: geluidsniveau  tot maximaal 85 dB(A) / 95 db(C) is beperkt toegestaan, dit wordt gespreid naar tijd en locatie;
 • categorie 3: geluidsniveau tot maximaal 95 dB(A) en < 105 dB(C) , zeer beperkt toegestaan.


Deze norm geldt voor het geluidsniveau op vijf meter vanaf de bron.

 • Voor een evenement op een terras geldt een melding feest (4.8.3.) Het geluidsniveau is < 80 dba gemeten op 5 meter van de gevel op hoogte 1,5 meter


U bent als organisator verantwoordelijk voor de uitvoering van de vergunning. U moet dus ook zelf het geluidsniveau controleren. Medewerkers van de gemeente zijn bij evenementen regelmatig aanwezig om het geluidsniveau te controleren. Zij zijn bevoegd om, indien noodzakelijk, waarschuwingen en schorsingen te geven. Aan deze medewerkers moet u als organisator van het evenement alle medewerking verlenen.

Voor het centrum geldt:

 • Evenementen worden steeds belangrijker voor het centrum. Met name voor evenementen die weinig overlast geven wil de gemeente ruimte reserveren. Nieuwe initiatieven zijn daardoor mogelijk.
 • Evenementen vinden plaats tot maximaal 01.00 uur op vrijdag en zaterdag en dagen waarop een nationaal vastgestelde vrije dag volgt. Op andere dagen tot maximaal 23.00 uur.
 • De geluidsnorm is gericht op het voorkomen of reduceren van geluidsoverlast voor:
 • De omgeving: bescherming externe omgeving (vaak locatiebeleid als onderdeel van het vergunningen evenementenbeleid;
 • De werknemersorganisatie: Arbowetgeving;
 • Het publiek op het evenement: informerend en proactief beschermen (bijv. beschikbaar hebben of stellen oordoppen).

 

Aan het overschrijden van de geluidsnorm kan een gemeente sancties verbinden.

Geluidsbeheersplan

Onderdeel van de eisen van de gemeente kan een geluidsbeheersplan zijn. Voor het beheersen van het geluidsniveau kan een specialistisch bureau worden ingehuurd dat het geluidsniveau meet en kan adviseren over mogelijke maatregelen om geluidsoverlast te voorkomen.

Verder kan voor het beheersen van het geluidsniveau worden gedacht aan:

 • de juiste indeling van het evenemententerrein;
 • het ontwerp van de geluidsinstallatie;
 • het plaatsen van de luidsprekers (afstand, richten e.d.);
 • het plaatsen van zogenaamde ‘delays’ (voor het geluid) dichtbij het publiek.

Het voorkomen van overlast en gehoorschade


Voor omwonenden en omliggende bedrijven:

Uiteraard is een ‘duldbaar’ geluidsniveau van de gemeente subjectief; geluidsoverlast dat voor de één meevalt, is voor de ander ‘onduldbaar’. Een tijdige communicatie met omwonenden en omliggende bedrijven over het evenement en de mogelijke geluidsoverlast op gezette tijden, kan de eerste kou uit de lucht halen.

Voor de bezoekers

Zie ook het factsheet gehoorschade bij evenementen.

Raad bezoekers aan oordoppen te dragen. Bij voorkeur die met een filter. Zie voor nadere informatie ook www.celebratesafe.nl. Zorg voor signage op plekken waar sprake kan zijn van schadelijk versterkt geluid.

Voor alle soorten medewerkers die op een evenement werkzaam kunnen zijn:

 • Beperk het geluid zoveel mogelijk bij de bron. Bij muziekevenementen zal dat uiteraard vaak lastig zijn, maar zorg er in dat geval voor dat het gemiddelde geluidsniveau gemeten gedurende 15 minuten ter hoogte van de Front of House mixtafel niet hoger is dan 103 dB(A).
 • Zorg voor signage op plekken waar sprake kan zijn van schadelijk versterkt geluid.
 • Zorg voor gehoorbescherming bij geluidsniveaus boven de 85 dB(A).

STAPPENPLAN / CHECKLIST

 • Omwonenden en omliggende bedrijven tijdig geïnformeerd over het evenement en mogelijk geluidsoverlast (op gezette tijden)? (zie format bewonersbrief)
 • Arbocatalogus op deelonderwerpen bestudeerd?
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen geregeld?
 • Zijn er oordoppen te koop voor de bezoekers?