stadsfonds

Stadsfonds Hilversum is een stichting van en door lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties die samen de stad commercieel, cultureel en sociaal aantrekkelijker maken zodat alle partijen in Hilversum hiervan profiteren.

Doel van het Stadsfonds

Een bijdrage te leveren aan het economische en culturele klimaat in Hilversum; verbinding en samenwerking tot stand brengen; Hilversum op de kaart zetten als een attractieve stad met een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Hierbij worden vooral de economische activiteiten gestimuleerd. De financiële middelen daarvoor komen uit een opslag van de Onroerend Zaakbelasting voor zakelijke panden en een bijdrage van de gemeente Hilversum. Voor een goede verdeling van dit geld is Hilversum opgedeeld in “fondsgebieden”. Voor elk gebied is een budget beschikbaar. Daarnaast kent het Stadsfonds “Hilversum brede”-aanvragen. Dat zijn aanvragen die het belang van een bepaald gebied overstijgen.

Bekijk de video op https://youtu.be/DhDiWhI2DtY.

Welke projecten?

Wil je weten welke projecten zijn geweest of welke projecten in de toekomst door Stadsfonds Hilversum financieel worden ondersteund? Neem een kijkje de projectenpagina van het stadsfonds.

Wil je meer weten over het stadsfonds?

Bekijk dan de website of neem contact op met Ingrid Geul, Stadsfondsmanager van Stichting Stadsfonds Hilversum. Zij is het aanspreekpunt voor alle ondernemers en maatschappelijke organisaties in Hilversum.