Live 2000

Ambitie

Jaarlijks vindt eind december op het MediaPark in Hilversum de Top2000 plaats van de NPO. Met het muziekfestival Live 2000 wil Hilversum Marketing, samen met Poppodium De Vorstin, inwoners en bezoekers van Hilversum en de regio verleiden om in de kerstperiode naar de stad te komen. Doelstelling van het festival is het vergroten van verbinding van inwoners, bezoekers en ondernemers door middel van het samen muziek en geluid maken.

Campagne

Eind 2019 vond de derde editie van muziekfestival Live 2000 plaats waarbij nog meer de associatie met de stad Hilversum benadrukt is. Live 2000 is een initiatief van Hilversum Marketing en De Vorstin. Tijdens het festival wordt muziek geprogrammeerd die een link heeft met de nummers uit de TOP 2000. Er vinden verschillende familieactiviteiten en quizzen plaats. Daarnaast is er een duidelijke link gemaakt met stad en event door middel van het plaatsen Live 2000 en LiveHilversum-vlaggen in de stad, informatietorens, posters en flyers. In 2019 waren er 36 ondernemers betrokken bij het festival (horeca en winkeliers). Denk hierbij aan: Hotel Gooiland, HEMA, Wisseloord, Le Journal, De Oogkas en Echte Liefde. Zij organiseerden allen 2000 cent acties waarvoor zij ook hun eigen promotie deden waarmee de exposure en de verbinding binnen de stad versterkt en vergroot werd. De communicatiemiddelen die ingezet werden zijn de website Hilversumlive2000.nl, een campagnepagina op Livehilversum.nl, social media, outdoor: schermen en A0-borden, brochure, A2-posters, vlaggen, informatietorens en PR. Live 2000 trok in 2019 zo’n 15.000 bezoekers.

Looptijd

2019: 27 t/m 31 december ‘19

Partners

  • Gemeente Hilversum, Stadsfonds Hilversum, Stichting Centrum Hilversum, Compleet Security, Globe, Bibliotheek Hilversum, het Filmtheater en Hilvertshof.
  • Lokale ondernemers (retail en horeca)