handige links voor informatie

 

Algemeen

Evenementenwijzer

Middel bepaling groot of klein evenement (risicoscan)

Aanvraagformulieren evenement of evenement gerelateerd

Aanvraag Evenementenvergunning

Melding Evenement (voor o.a. straatfeesten) 

Melding incidentele festiviteit in uw bedrijf

Melding feest op eigen terrein zoals tuinfeest

Formulier Tapontheffing – ontheffing schenken zwak alcoholische drank (art 35)

Aanmeldingsformulier evenementenkalender
(geen vergunningsaanvraag – meld uw evenement voor 1 november aan in het jaar voordat u het evenement organiseert)

Omgevingsvergunning (voor het afwijken van bestemmingsplan)

Promotionele standplaats

Ontheffing parkeren (grote) voertuigen tijdens op- en afbouw van het evenement.

Meldingsformulier Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Locaties, plattegronden, objecten

Criteria situatieschets en overzicht plattegrond

Link naar diverse plattegronden om in te tekenen

Gebruiksvoorwaarden marktplein

Tenten, podia en overige constructies

Richtlijn constructieve veiligheid

Eisen braderieën en markten in de openbare ruimte

Tips voor een veilig straatfeest

Horeca

Voorwaarden en informatie Tapontheffing – ontheffing schenken zwak alcoholische drank (art 35)

Formulier Tapontheffing – ontheffing schenken zwak alcoholische drank (art 35)

Alcoholpreventie maatregelen voor gemeente en evenementenorganisatie

Veilig omgaan met eten op markten en evenementen

Verkeer en parkeren

Verkeer en parkeren

Verkeersregelaars

E-learning verkeersregelaars

Parkeren bij parkeerverbod (grote voertuigen)

Faciliteiten

Voorschriften stroomvoorzieningen evenementen

Muziek en Geluid

Algemene informatie muziek en geluid

Factsheet gehoorschadepreventie bij evenementen

Format bewonersbrief

Veiligheid (Brandweer)

Brandveiligheidsvoorschriften evenementen

Brochure Brandveiligheid op evenementen

Informatie brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Veiligheid (Openbare Orde)

Draaiboek met veiligheidsparagraaf (voorbeeld)

Opzet veiligheidsplan

Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid

Scenario’s

Scenario schema’s

Beveiliging

Middel bepaling groot of klein evenement (risicoscan)

Contactpersonenlijst voorbeeld

Filmpje veiligheidsplan

Filmpje Veiligheidsregio Evenement voorbereiden

EHBO

EHBO en medische voorzieningen

Alcoholpreventie maatregelen voor gemeente en evenementenorganisatie

Flyer evenementenadvisering

Promotie en communicatie

Promotie voor je evenement

Partnerpakket Evenementen Hilversum Marketing

Schermen Mediapark en Stadskantoor

Schermen Stationsplein en Groest

Aanmelden evenement op website LiveHilversum

Aanmelden evenement op VVV Gooi Vecht

Spandoeken

Flyeren

Checklists

Checklist aanvraag

Controlelijst aanvraag

Checklist plannen

Kosten

legesverordening (zie hoofdstuk 2)

precariobelasting (zie8.1.18)

Overig evenement gerelateerd

Tips voor een veilig straatfeest

Drones

Wedstrijden op openbare (provinciale) weg, ontheffing

Demonstratie, betoging of manifestatie

Rommelmarkt braderie of snuffelmarkt organiseren

Standplaats promotioneel

Subsidies

Stadsfonds

Ballonnen

Contactpersonenlijst voorbeeld

Informatie spandoeken

Voorschriften kleine evenementen

In gebruik name openbare grond (tijdelijk plaatsen voorwerpen op de weg)