handige links voor informatie

 

Algemeen

Evenementenwijzer

Middel bepaling groot of klein evenement (risicoscan)

Het Evenementenhandboek Veiligheid biedt een gemeenschappelijke basis voor de veiligheidsorganisatie bij evenementen. Het is een landelijk naslagwerk voor alle organisatoren van evenementen. Het handboek is een bundeling van kennis, regelgeving, normen en ervaringen. Een handvat om in gezamenlijkheid inrichting en risico’s van evenementen zoveel mogelijk te analyseren en te realiseren.

Aanvraagformulieren evenement of evenement gerelateerd

Aanvraag Evenementenvergunning

Melding Evenement (voor o.a. straatfeesten) 

Melding incidentele festiviteit in uw bedrijf

Melding feest op eigen terrein zoals tuinfeest

Formulier Tapontheffing – ontheffing schenken zwak alcoholische drank (art 35)

Aanmeldingsformulier evenementenkalender
(geen vergunningsaanvraag – meld uw evenement voor 1 november aan in het jaar voordat u het evenement organiseert)

Omgevingsvergunning (voor het afwijken van bestemmingsplan)

Promotionele standplaats

Ontheffing parkeren (grote) voertuigen tijdens op- en afbouw van het evenement.

Meldingsformulier Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Toegankelijkheid bij evenementen

Locaties, plattegronden, objecten

Gebruiksvoorwaarden marktplein

Richtlijn constructieve veiligheid

Eisen braderieën en markten in de openbare ruimte

Horeca

Voorwaarden en informatie Tapontheffing – ontheffing schenken zwak alcoholische drank (art 35)

Alcoholpreventie maatregelen voor gemeente en evenementenorganisatie

Veilig omgaan met eten op markten en evenementen

Verkeer en parkeren

Verkeer en parkeren

Verkeersregelaars

Ontheffing parkeren (grote) voertuigen tijdens op- en afbouw van het evenement

Faciliteiten

Voorschriften stroomvoorzieningen evenementen

Muziek en Geluid

Algemene informatie muziek en geluid

Factsheet gehoorschadepreventie bij evenementen

Format bewonersbrief

Veiligheid (Brandweer)

Informatie brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Zie hoofdstuk 11 van Evenementenhandboek Veiligheid 

Veiligheid (Openbare Orde)

Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid 

  • Hoofdstuk 7
  • Hoofdstuk 15
  • Bijlage 4 Meer informatie over het beveiligingsplan
  • Bijlage 6 Voorbeeld (format) van een draaiboek met veiligheidsparagraaf
  • Bijlage 9 Voorbeeld contactpersoon

Opzet veiligheidsplan

Scenario’s

Scenario schema’s

Middel bepaling groot of klein evenement (risicoscan)

Filmpje veiligheidsplan

Filmpje Veiligheidsregio Evenement voorbereiden

EHBO

EHBO en medische voorzieningen

Alcoholpreventie maatregelen voor gemeente en evenementenorganisatie

Flyer evenementenadvisering

Checklists

Checklist aanvraag

Overig evenement gerelateerd

Wedstrijden op openbare (provinciale) weg, ontheffing

Rommelmarkt braderie of snuffelmarkt organiseren

Standplaats promotioneel

Subsidies

Stadsfonds

Ballonnen

Informatie spandoeken

Voorschriften kleine evenementen

In gebruik name openbare grond (tijdelijk plaatsen voorwerpen op de weg)