rommelmarkt, braderie of snuffelmarkt organiseren

WAT IS EEN ROMMELMARKT / SNUFFELMARKT?

Bij een rommelmarkt gaat het om het verkopen van hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen of aanbieden van diensten. Dit kan in een openbaar gebouw, bijvoorbeeld een sporthal, maar ook op een andere openbare plaats, zoals een parkeerterrein, marktterrein of op de Groest.

Een aanvraag kun je indienen met het daarvoor bestemde aanvraagformulier evenementenvergunning.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN SNUFFELMARKT/BRADERIE?

 • De aanvraag moet je minimaal 8 weken voor aanvang van de snuffelmarkt indienen. Daarnaast mag de snuffelmarkt niet in strijd zijn met de weekmarkt en mag het de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid of het milieu niet in gevaar brengen.
 • Het evenement of de activiteiten mogen de bereikbaarheid van bedrijven, parkeerterrein  of sportverenigingen niet belemmeren.
 • De bereikbaarheid ten behoeve van hulpdiensten moet gehandhaafd blijven.
 • In het centrum  mogen jaarlijks maximaal 16 braderieën/markten worden georganiseerd.
 • De totale maximale frequentie voor snuffelmarkten en dergelijke markten in het centrum is 16 maal per kalenderjaar. Dit is een totale frequentie, geldig voor het gehele centrum.
 • Deze maximale frequentie wordt opgedeeld in categorieën:
  • themamarkt (kunst-, cultuur-, streek-, boeken- platenmarkt): maximaal 11 maal per jaar
  • rommelmarkt, zwarte markt of braderie: maximaal 5 maal per jaar

De snuffelmarkten en dergelijke markten die worden georganiseerd tijdens een evenement, vallen niet onder dit beleid, maar onder het evenementenbeleid. Deze markten tellen dan ook niet mee voor de maximale frequentie van 16 maal per jaar.

 WILT U IN DUDOK ARENA OF IN EEN GEBOUW  SNUFFELMARKT ORGANISEREN?

Er moet bij een snuffelmarkt in de Dudok Arena  rekening worden gehouden met de overige activiteiten.

De weg voor het Dudok Arena dient ten alle tijde vrij te blijven zodat hulpdiensten en bezoekers er door kunnen.

Als organisator ben je verantwoordelijk om deelnemers niet te laten parkeren voor het laden en lossen. Je zet hiervoor evenementenregelaars in.

Als organisator moet je je houden aan de brandweerveiligheidseisen van het Dudok Arena.

Klik hier voor de voorschriften.

Wat heb je nodig voor het aanvragen van een vergunning in een sporthal of gebouw ?

De documenten hieronder moet je bij het aanvraagformulier evenementen bijvoegen.

 • Een indelingstekening van het gebouw/de sporthal. Klik hier voor de plattegrond van Dudok Arena.
 • Indien in een sporthal/gebouw een bewijs dat je gebruik mag maken van deze zaal.